logotype
image1 image2 image3 image3

 

Semi private/partner/buddy training


คือ รูปแบบการฝึกออกกำลังกาย ที่เน้นการฝึกพร้อมกัน 2 ท่าน หรือ ฝึกเป็นคู่
ไม่ว่าจะเป็น คู่รัก พี่-น้อง หรือ เพื่อนซี้

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เกิดความปลอดภัยและผลลัพธ์อย่
างถูกต้อง
- มีผู้ร่วมแชร์ค่าฝึก
- สร้างระเบียบวินัยให้กับผู้ฝึ
กทั้ง 2 เพราะการฝึกจะดำเนินได้ ต้องมีผู้ฝึกอยู่พร้อมกัน
- ได้รับบรรยากาศการแข่งขั
นและความสนุกสนานขณะฝึก
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ผู้ฝึ
กทั้งคู่

เหมาะสำหรับ
- คู่รัก
- พี่-น้อง
- คู่เพื่อนซี้

template joomlajoomla templates
2018  DfitT-Studio  ©  design by joomla templates